Vi har bred erfaring med industrianlegg. Våre tjenester dekker blant annet:

 • Inntak
 • Fordelinger
 • Jording
 • Overspenningsvern
 • Elektrisk installasjon og styring ifm. ventilasjonsanlegg
 • Elektrisk installasjon og styring ifm. kjøleanlegg
 • Strømforsyning til maskiner
 • Belysning i alle typer lokaler, også eksplosjonsfarlige områder
 • Styring og automatisering
 • Adgangskontroll
 • Brannalarmanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Varmeanlegg inkl. styring og regulering
 • Sikkerhet og overvåkning
 • Feilsøking og feilretting
 • Jordfeilsøking uten driftavbrudd
 • Termografering
 • Internkontroll
 • Svakstrøm
  • Data
  • Telefon
  • Calling
  • Høytaleranlegg
 • Nødlys
 • Nødstrøm og UPS (avbruddsfri strømforsyning)
 • Energimåling med fjernavlesning og logg på pc
  • Modbus
 • Maksvoktere og ENØK tiltak