Industri

Vi har bred erfaring med industrianlegg. Våre tjenester dekker blant annet:

 • Inntak
 • Fordelinger
 • Jording
 • Overspenningsvern
 • Elektrisk installasjon og styring ifm. ventilasjonsanlegg
 • Elektrisk installasjon og styring ifm. kjøleanlegg
 • Strømforsyning til maskiner
 • Belysning i alle typer lokaler, også eksplosjonsfarlige områder
 • Styring og automatisering
 • Adgangskontroll
 • Brannalarmanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Varmeanlegg inkl. styring og regulering
 • Sikkerhet og overvåkning
 • Feilsøking og feilretting
 • Jordfeilsøking uten driftavbrudd
 • Termografering
 • Internkontroll
 • Svakstrøm
  • Data
  • Telefon
  • Calling
  • Høytaleranlegg
 • Nødlys
 • Nødstrøm og UPS (avbruddsfri strømforsyning)
 • Energimåling med fjernavlesning og logg på pc
  • Modbus
 • Maksvoktere og ENØK tiltak

Tilbud

Kontakt oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör. Vi lyssnar gärna på dina utmaningar och visar hur ett samarbete med oss kan se ut.

Kontakt oss