Vi har bred erfaring fra mange typer nærings- og skolebygg, både nybygg, rehabilitering og service. Våre tjeneser dekker blant annet:

 • Inntak
 • Fordeling
 • Belysning
 • Lys og bus-styring
  • Dali
  • EIB
  • Dynalite
 • Dataspredenett
 • Adgangskontroll
 • Varmestyring og regulering
 • Brannalarm
 • Innbruddsalarm
 • Nød og ledelys
 • Ascom telefonsentraler
 • Energimåling med fjernavlesning og logg på pc
  • Modbus
 • Maksvoktere og ENØK tiltak